OEIiZK


Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie na swojej stronie zamieszcza m.in. informacje dotyczące szkoleń i kursów, konkursów, konferencji, ale również felietony i informacje o projektach.

 "Zadaniem Ośrodka jest doskonalenie i wspomaganie nauczycieli wszystkich typów szkół w zakresie kształcenia informatycznego i edukacyjnych zastosowań technologii informacyjnej."