Biologia


Biologia

Cykl artykułów z "Cogito" - przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych:

Anatomia i fizjologia człowieka

Botanika w zadaniach

Budowa i funkcjonowanie komórki

Ekologia na maturze

Ekologia na maturze (2)

Fizjologia człowieka na egzaminie

Fizjologia roślin i zwierząt

Fizjologia zwierząt; Genetyka; Hodowla roślin i nasiennictwo

Genetyka na maturze

Reakcje enzymatyczne na maturze

Regulacja hormonalna u roślin (2016/7)

Trening z zadaniami z arkuszy (3 zadania)

Zoologia na maturze