Co nowego? - 1.12.2020

Patroni Roku 2021

 27 listopada Sejm  Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił patronów roku 2021. Uhonorowani zostali:

- kardynał Stefan Wyszyński (1901-1981).W roku 2021 przypada 40. rocznica śmierci i 120. rocznica urodzin duchownego,

- Stanisław Lem (1921-2006). W przyszłym roku przypada 100. rocznica urodzin pisarza, najwybitniejszego przedstawiciela polskiej fantastyki i jednego z najpoczytniejszych pisarzy science-fiction na świecie, autora m. in. „Cyberiady”, „Solaris” czy „Bajek robotów”,

- Cyprian Kamil Norwid (1821- 1883). W 2021 r. przypada 200. rocznica urodzin wybitnego poety, dramatopisarza, prozaika i myśliciela, a także artysty sztuk pięknych,

- Krzysztof Kamil Baczyński (1921-1944) .W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin jednego z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów,

- Tadeusz Różewicz (1921-2014). W 2021 r. przypada 100. rocznica urodzin wybitnego polskiego poety, dramaturga, prozaika i scenarzysty, głęboko związanego z losem pokolenia wojennego, bacznego obserwatora życia codziennego, społecznego i politycznego,

- Sejm przyjął też uchwałę ustanawiającą 2021 Rokiem Konstytucji 3 Maja.

 

Źródło:  sejm.gov.pl