O bibliotece


 

Biblioteka jest nowoczesną, interdyscyplinarną pracownią ogólnoszkolną, wspierającą działania dydaktyczno-wychowawcze szkoły.

W jej skład wchodzą:

  • czytelnia z 30 miejscami i jej księgozbiór podręczny,
  • wypożyczalnia z wolnym dostępem do półek,
  • internetowe centrum informacji multimedialnej z czterema stanowiskami komputerowymi.

Nauczyciele i uczniowie korzystają tu z bogatego i  systematycznie uzupełnianego księgozbioru oraz  zasobów Internetu

W miłej atmosferze przygotowują się do zajęć ze wszystkich przedmiotów, rozwijają swoje zainteresowania, pogłębiają wiedzę.

Przy bibliotece działa Klub Szachowy, można więc nie tylko rozwijać swoje szachowe umiejętności, ale też nauczyć się podstaw tej królewskiej gry.

Tutaj spotyka się redakcja szkolnej gazety „Carpe diem” i powstają kolejne jej wydania. Już 25 lat!

Biblioteka współorganizuje Szkolne Spotkania ze Sztuką oraz poetycko-muzyczne wieczory „Odrobina łagodności”.