Geografia


Geografia

Cykl artykułów z "Cogito" - przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych:

Człowiek - jego zdrowie i życie (2019/1)

Energia i przemysł

Fronty ciepłe i chłodne (2016/7)

Geologia: Rów oceaniczny (2016/7)

Geologia na egzaminie

Gospodarcze znaczenie obszarów leśnych i trawiastych (2018/11)

Hydrologia

Jaki wpływ na charakter rzeźby w Polsce miały zlodowacenia plejstoceńskie

Mapy, wykresy

Omów powstawanie prądów morskich i ich wpływ na klimat

Pogoda i klimat

Powtórka do egzaminu (3 zadania: Procesu urbanizacyjne, El Nino, Rynek pracy)

Powtórka z upraw Azji i wód artezyjskich

Rozwój demograficzny

Surowce na świecie (2018/12)

Zadania do powtórki: Proces globalizacji, Australia, Zmiany oświetlenia Ziemi w ciągu roku

Zadania ze schematami i pułapkami: Zmiany między człowiekiem a środowiskiem, Typy zespołów miejskich, Ośrodki baryczne kształtujące pogodę w Polsce