WOS


Wiedza o społeczeństwie

Cykl artykułów z "Cogito" - przykładowe zadania z arkuszy egzaminacyjnych:

Kto sprawuje władzę? - Władza ustawodawcza i wykonawcza w Polsce

Pojęcia i terminy w zadaniach: Polityka, Prawo, Społeczeństwo

Pojęcia i terminy w zadaniach: Prawo, Społeczeństwo, Świat (Integracja europejska, Zasady dobrego prawa)

Prawo na maturze: Podaj przykład z życia dotyczący prawa podmiotowego; Jakie są prawa człowieka? Czego dotyczą?; Jakie są 4 etapy procesu karnego? (2016/7)

Przykładowy list motywacyjny

Sądy i trybunały cz. 1

Świat: Która agenda ONZ zajmuje się podniesieniem poziomu żywienia na świecie? Co jeszcze należy do jej celów? (2016/7)

Trybunały

Tryby utworzenia RM przewidziane w Konstytucji RP; Zagrożenia dla demokracji; Zjawiska społeczne 

Unia Europejska na egzamin

Wymień typy społeczeństw ze względu na ich poziom rozwoju

Zadania i wypracowanie z arkuszy (Społeczeństwo, Polityka, Prawo)

Zadania z arkusza maturalnego: Agendy ONZ, Małżeństwo jako instytucja prawna, Prezydent RP i jego uprawnienia