Patroni Roku 2022

Decyzją Sejmu RP tytułem patrona roku 2022 zostali uhonorowani: Maria Grzegorzewska, Maria Konopnicka, Ignacy Łukasiewicz, Józef Mackiewicz, Wanda Rutkiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski.

Maria Grzegorzewskanaukowiec, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog, działaczka społeczna. W 2022 r. mija 100. rocznica założenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (obecnie Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie), którego  założycielką i patronką jest Maria Grzegorzewska.

Maria Konopnicka  - jedna z najwybitniejszych polskich  pisarek, poetka, tłumaczka i publicystka. W maju 2022 przypada 180. rocznica urodzin Marii Konopnickiej.  

Ignacy Łukasiewicztwórca światowego przemysłu naftowego. W marcu 2022 r. przypada 200. rocznica Jego urodzin, a w styczniu 2022 roku - 140. rocznica śmierci.

Józef Mackiewicz - jeden z największych pisarzy polskich, w swej twórczości „przedstawiał życie mieszkańców pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego na tle przełomowych wydarzeń historycznych i odwoływał się do tradycji wielonarodowej I Rzeczypospolitej”.  W kwietniu 2022  przypada 120. rocznica urodzin Józefa Mackiewicza.

Wanda Rutkiewicz -  himalaistka, alpinistka, pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie, która zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest. W 2022 roku mija 30. rocznica zaginięcia Wandy Rutkiewicz w drodze na Kanczendzongę.

Józef Wybicki - autor polskiego hymnu narodowego, wielokrotny poseł na Sejm, jeden z inicjatorów Konfederacji Barskiej, uczestnik prac wdrażających Konstytucję 3 Maja, współorganizator Insurekcji Kościuszkowskiej. W marcu 2022 przypada 200. rocznica śmierci Józefa Wybickiego,  275. rocznica jego urodzin oraz 225-lecie powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”.

 Rok 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego - W 1822 r. w Wilnie ukazały się Ballady i romanse Adama Mickiewicza, zawarte w tomiku poetyckim, który wyznaczył początek polskiego romantyzmu.

Więcej informacji na stronie Sejmu

 

Na mocy uchwały podjętej przez Senat RP patronami roku 2022 zostali: Władysław Bartoszewski, Bronisław Geremek, Ignacy Łukasiewicz i Bruno Schulz.  Rok 2022 będzie też Rokiem Botaniki.

 

Władysław BartoszewskiW roku 2022 przypada 100. rocznica urodzin tego wszechstronnego człowieka, niezwykłej osobowości: humanisty, historyka, publicysty, dziennikarza, pisarza, wykładowcy, dyplomaty i polityka.

Bronisław Geremek W roku 2022 przypada 90. rocznica urodzin tego jednego z najważniejszych polskich polityków, współodpowiedzialnego za odbudowę niepodległości Polski i wprowadzenie Rzeczypospolitej do NATO i Unii Europejskiej. „

Ignacy ŁukasiewiczW  2022 r. przypada 200. rocznica urodzin i 140. rocznica śmierci twórcy światowego przemysłu naftowego.

Bruno SchulzW 2022 r. przypada 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci artysty -  pisarza, malarza, grafika, krytyka literatury, jednego z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX wieku.

Rok Botaniki W 2022 roku przypada 100-lecie powstania Polskiego Towarzystwa Botanicznego.

Więcej informacji na stronie Senatu